Aktualności
2015
led nasy profil na facebooku

Przedszkola i żłobki niepubliczne a prywatne, klubiki malucha
Czym różni się Akademia Talentów od innych przedszkoli prywatnych? Obecnie poza przedszkolami i żłobkami publicznymi powstają placówki niepubliczne, do których należy Akademia Talentów. W ramach placówek niepublicznych występuje jednak szereg typów przedszkoli i żłobków, a ponieważ nomenklatura jest dość dowolnie stosowana, a także ze względu na ilość pytań w tym zakresie jakie otrzymujemy - postanowiliśmy opisać różnice pomiędzy nimi. Przedszkole niepubliczne, prywatne, klub malucha i żłobek - różnią się między sobą zasadniczo.
1. Przedszkola niepubliczne zobowiązane są do przestrzegania zapisów Ustawy o oświacie i podlegają wpisowi do państwowego rejestru prowadzonego w Warszawie przez Biuro Edukacji dla mst Warszawy.
2. Żłobki niepubliczne podlegają zapisom ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 i również podlegają wpisowi do państwowego rejestru - w przypadku żłobków i klubów malucha prowadzonego przez Prezydenta mst Warszawy.
Wpisy do rejestrów przedszkola i żłobka wiążą się z koniecznością udowodnienia iż placówka zapewnia dzieciom higieniczne i bezpieczne warunki przebywania i edukacji.
- tylko w jednostkach podlegających wyżej wymienionym ustawom, rodzice mają gwarancję przestrzegania programu nauczania oraz zapewnienia odpowiednich kwalifikacje pracowników zatrudnionych w przedszkolu bądź żłobku
- Sanepid - tylko jednostki ubiegające się o wpis do rejestru są zobowiązane uzyskać pozytywną opinię Sanepidu - to oznacza spełnienie wyśrubowanych norm dotyczących m.in. powierzchni dostępnej dla dzieci, wysokości pomieszczeń, odpowiedniej wentylacji, nasłonecznienia sal, misek ustępowych dostosowanych do wzrostu dzieci, krzesełek i stoliczków o różnych wymiarach w zależności od wieku dzieci, etc.
- zagadnienia związane z żywieniem - jednostki wpisane do rejestru muszą udowodnić iż własna kuchnia bądź posiłki z cateringu przygotowane i podane są dzieciom w zgodzie z GMP/GHP (odpowiednie ciągi komunikacyjne dla brudnych i czystych naczyń, łatwozmywalność powierzchni, konieczność odpowiedniej wentylacji kuchni, etc.)
- opinia Państwowej Straży Pożarnej - tylko jednostki wpisane do rejestru muszą posiadać pozytywną opinię Państwowej Straży Pożarnej. To oznacza że lokal w którym jest przedszkole i żłobek spełnia normy bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej - m.in. posiada automatyczne połączenie z jednostką straży pożarnej (w wypadku pożaru system sam zgłasza go w jednostce i w przypadku braku odwołania straż zjawia się w przedszkolu), wydzielone strefy przeciwpożarowe, drogi przeciwpożarowe, a wyposażenie przedszkola spełnia normy w zakresie łatwopalności.
Podsumowując - jedynie w przypadku jednostek wpisanych do rejestrów żłobków i przedszkoli prowadzonych przez odpowiednie instytucje, Rodzice mogą być pewni iż placówka spełnia normy higieny i bezpieczeństwa i jest regularnie kontrolowana. Akademia Talentów - bez względu na to jak ją nazywamy- przedszkolem i żłobkiem prywatnym czy niepublicznym - spełnia wszystkie powyższe normy. Wszystkim Rodzicom przy wyborze przedszkola i żłobka radzimy zwracać uwagę na nomenklaturę placówki w drugiej kolejności - a w pierwszej pytać o spełnianie powyższych norm.

Powrót do aktualności