Zajęcia w przedszkoluNaszym celem jest wszechstronne wspomaganie rozwoju dzieci, rozwijanie ich naturalnych zdolności, talentów i predyspozycji. Podczas zajęć stosujemy różne metody i formy pracy, aby wykorzystując naturalną ciekawość świata rozbudzić w dzieciach twórcze myślenie, pamięć i wyobraźnię. Zajęcia podzielone są na moduły edukacyjne oparte na kreatywnej zabawie. Wszystkie zajęcia dostosowane są do rytmu dnia i pozwalają na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Przygotowanym programem zajęć staramy się wyjść naprzeciw zainteresowaniom i talentom dzieci oraz oczekiwaniom rodziców.

W ciągu dnia realizowane są następujące zajęcia:

Język angielski

Prowadzony dwa razy w tygodniu przez nauczyciela grupy. Język angielski prowadzony jest na materiałach „Cookie and Friends” wydawnictwa Oxford University Press.

Zajęcia rytmiczno – muzyczne

W trakcie zajęć Dzieci śpiewają piosenki, wykonują proste ćwiczenia ruchowe w rytm muzyki, próbują gry na instrumentach, uczą się muzycznych rymowanek. Zajęcia rytmiczno-muzyczne prowadzone są codziennie przez opiekunów oraz raz w tygodniu przez instruktora rytmiki z użyciem pianina.

Zajęcia ruchowe - Gimnastyka korekcyjna

Zajęcia prowadzone przez opiekunów z odpowiednimi kwalifikacjami mają na celu ćwiczenie wszystkich partii mięśni, sprawności rąk i nóg, naukę panowania nad swoim ciałem i ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz ćwiczenie zmysłu równowagi.

Zajęcia plastyczne

Zajęcia mają na celu zachęcanie Lisków do tworzenia swoich pierwszych prac plastycznych. Zapoznajemy dzieci z różnymi materiałami (pędzle, kredki, plastelina) i technikami plastycznymi. Dzieci ćwiczą zmysł wzroku i dotyku, mają szanse spróbować malowania palcami, rękami, wylepiania rysunków z plasteliny.

Logorytmika

Autorski program grupowych zajęć logorytmicznych „ Wesołe minki” prowadzony jest w naszym żłobku przez neurologopedę. Nadrzędnym celem programu jest zapobieganie powstawaniu zaburzeń mowy dziecka oraz stymulowanie jego rozwoju w taki sposób, by dziecko potrafiło prawidłowo porozumiewać się z otoczeniem. Zajęcia prowadzone są w formie zabaw z elementami ćwiczeń logopedycznych, rytmicznych i muzyczno-ruchowych, których celem jest umuzykalnienie, rozbudzanie aktywności słownej dzieci, profilaktyka logopedyczna przejawiająca się w rozwijaniu sprawności aparatu artykulacyjnego i oddechowego, rozwijanie umiejętności poprawnego i twórczego opanowania języka, oraz ogólno pojęty rozwój społeczny, emocjonalny i intelektualny.

Zajęcia manipulacyjno – konstrukcyjne

Dzieci stawiają konstrukcje z klocków, układają elementy w odpowiedniej kolejności, dopasowują odpowiednie kształty do otworów. Zabawy te mają na celu rozwijanie zręczności, koordynacji wzrokowo-ruchowej , usprawnianie pracy dłoni, ćwiczenie cierpliwości i koncentracji.

Multisensoryka

Są to zajęcia wspierające rozwój niemowląt w oparciu o metodę integracji sensorycznej. Jest to autorski program zajęć opracowany przez Aleksandrę Charęzińską - terapeutę integracji sensorycznej. Zajęcia mają na celu stymulowanie wszystkich zmysłów malucha oraz wspieranie procesu integracji sensorycznej. Zajęcia mają charakter wspierający rozwój oraz profilaktyczny. Podczas zajęć Multisensoryki dzieci doświadczają różnorodnych bodźców zmysłowych, co odpowiednio i całościowo stymuluje ich rozwój. Są to jedyne w swoim rodzaju zajęcia autorskie, specjalnie stworzone przez pedagoga, terapeutę integracji sensorycznej stymulujące 7 systemów zmysłowych: dotyk, słuch, wzrok, smak, węch, przedsionek/czucie równowagi, czucie głębokie/czucie własnego ciała. Zajęcia oprócz tego, że wspierają rozwój dziecka we wszystkich płaszczyznach, są świetną zabawą dla maluchów.

Ruch rozwijający Weroniki Sherborne

Metoda Weroniki Sherborne to system ruchowych ćwiczeń – zabaw – relacji. Ćwiczenia nawiązując do prostych, naturalnych zabaw, wywołują wiele radości oraz zaspokajają potrzeby dziecka, takie jak poczucie bliskości, bezpieczeństwa i przynależności. Ćwiczenia wpływają na pozytywne postrzeganie własnej osoby – budują zaufanie do swojego ciała, poczucie akceptacji i bezpieczeństwa oraz wywołują pozytywne nastawienie do innych. Poprzez ruch dziecko poznaje własne ciało, poznaje przestrzeń wokół siebie, zdobywa pewność siebie, zdobywa poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu, nawiązuje kontakt, uczy się współpracy z partnerem (rówieśnikiem lub osobą z którą jest w parze) i grupą, zyskuje zaufanie do partnera i grupy.

Bajkoterapia

Bajkoterapia to, mówiąc najprościej, terapia przez bajki. Wszystkie dzieci lubią ich słuchać, a czytając określone bajki można dziecku pomóc w wielu trudnych dla niego sytuacjach emocjonalnych, takich jak np. irracjonalne lęki lub pierwsze dni w przedszkolu. Bajkoterapia to także doskonała metoda relaksacyjna. Odpowiednio dobrane i opowiedziane albo przeczytane historie mogą doskonale wyciszyć, choćby przed snem, po dniu pełnym wrażeń.

Warsztaty kulinarne

Raz w miesiącu dzieci będą miały okazję samodzielnie wykonać potrawy i je zjeść.

Zabawy swobodne w kącikach tematycznych

Zabawa jest podstawową formą aktywności małych dzieci. Zaspokajając naturalną potrzebę działania Dzieci zdobywają doświadczenia, rozszerzają swój zasób wiedzy o otoczeniu, rozwijają zainteresowania i talenty. W trakcie zabaw swobodnych, typowych dla wieku młodszego, dzieciom towarzyszy opiekun, zachęcając do podejmowania nowych rodzajów aktywności.

Kształtowanie nawyków higienicznych, porządkowych i grzecznościowych

W Akademii Talentów dużą uwagę przykładamy do wdrażania samodzielności u dzieci. Kształtowanie nawyków higienicznych i porządkowych ma miejsce każdego dnia.