Zajęcia w żłobkuEDUKACJA PRZEZ ZABAWĘ

W Żłobku Akademii Talentów proces wychowania i edukacji realizowany jest wyłącznie przez zabawę. Stwarzamy dzieciom środowisko, które jest dla nich ciekawe, a jednocześnie chroni je przed nadmiarem bodźców. Naszym celem jest wszechstronne wspomaganie rozwoju dzieci, rozwijanie ich naturalnych zdolności, talentów i predyspozycji. Podczas zajęć stosujemy różne metody i formy pracy, aby wykorzystując naturalną ciekawość świata rozbudzić w dzieciach twórcze myślenie, pamięć i wyobraźnię. Zajęcia podzielone są na moduły edukacyjne oparte na kreatywnej zabawie. Wszystkie zajęcia dostosowane są do rytmu dnia.

Wszystkie zajęcia zawarte są w opłacie miesięcznej.

Zajęcia rytmiczno – muzyczne

W trakcie zajęć Dzieci śpiewają piosenki, wykonują proste ćwiczenia ruchowe w rytm muzyki, próbują gry na instrumentach, uczą się muzycznych rymowanek. Zajęcia rytmiczno-muzyczne prowadzone są codziennie przez opiekunów oraz raz w tygodniu przez instruktora rytmiki z wykorzystaniem pianina.

Zajęcia umuzykalniające według teorii E.E. Gordona „Gordonki”

Zajęcia prowadzone w naszym żłobku przez Akademię Music Baby Art. Metoda umuzykalniania dzieci wg teorii profesora Edwina Gordona bazuje na rozwijaniu wrodzonych uzdolnień muzycznych dziecka. Nauka muzyki ma przebiegać jak nauka mowy i wpływać na ogólny rozwój maluchów. Zapewnienie dziecku możliwości „osłuchania się” z różnorodnymi formami muzyki pomoże obudzić w nim muzyczną wrażliwość na długo przed tym, nim nauczyciele zabiorą się za tradycyjną naukę nutek. Im wcześniej dziecko zostanie włączone w bogate muzycznie środowisko, tym wcześniej jego muzyczne uzdolnienia zaczną podnosić się do poziomu urodzeniowego, gdyż właśnie w tym momencie jest on najwyższy.

Logorytmika

Autorski program grupowych zajęć logorytmicznych „ Wesołe minki” prowadzony jest w naszym żłobku przez neurologopedę. Nadrzędnym celem programu jest zapobieganie powstawaniu zaburzeń mowy dziecka oraz stymulowanie jego rozwoju w taki sposób, by dziecko potrafiło prawidłowo porozumiewać się z otoczeniem. Zajęcia prowadzone są w formie zabaw z elementami ćwiczeń logopedycznych, rytmicznych i muzyczno-ruchowych, których celem jest umuzykalnienie, rozbudzanie aktywności słownej dzieci, profilaktyka logopedyczna przejawiająca się w rozwijaniu sprawności aparatu artykulacyjnego i oddechowego, rozwijanie umiejętności poprawnego i twórczego opanowania języka, oraz ogólno pojęty rozwój społeczny, emocjonalny i intelektualny.

Musical Babies

Zajęcia mają na celu połączenie istotnych elementów ułatwiających przyswajania języka obcego, a mianowicie: wczesne, bezstresowe osłuchanie się z językiem, zabawy z rytmem, muzykę klasyczną i ruch. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim i na ich etapy składa się: śpiewanie piosenek, mówienie rymowanek przez osobę prowadzącą i opiekunki przy równoczesnym wykonywaniu określonych, zabawnych czynności przez dzieci, ćwiczenia wykształcające poczucie rytmu, zabawy ruchowe, oraz taniec do muzyki ludowej i etnicznej.

Zabawy muzyczno-ruchowe z chustą animacyjną Klanza

Zabawy z chustą Klanza ułatwiają wejście w grupę, integrują, pomagają w pokonywaniu lęku przed nowymi sytuacjami, uczą śmiałości, rozładowują napięcia, pobudzają wyobraźnię i sprawiają, że dzieci stają się otwarte i spontaniczne. Chusta animacyjna ma kształt koła o średnicy kilku metrów i jest bardzo kolorowa. Jej szczególną zaletą jest to, że dostarczając różnorakich doznań: wzrokowych, dotykowych i ruchowych wszechstronnie stymuluje rozwój dzieci.

Zabawy paluszkowe i dźwiękonaśladowcze

W zabawach paluszkowych przy pomocy dłoni i palców tworzone są ilustracje do krótkich i zabawnych historyjek, wierszyków i opowiadań („Idzie rak”, „Ważyła kokoszka kaszkę”, „Dwa Michały”, „Idzie kominiarz po drabinie”). Podczas zabaw dźwiękonaśladowczych wykorzystywane są wierszyki i historyjki zawierające wyrazy przypominające odgłosy płynące z otaczającego świata (szum wiatru, kapanie deszczu, odgłosy zwierząt).

Zajęcia ruchowe - Gimnastyka dla Smyka

Zajęcia prowadzone codziennie przez opiekunów mają na celu ćwiczenie wszystkich partii mięśni, sprawności rąk i nóg, naukę panowania nad swoim ciałem i ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz ćwiczenie zmysłu równowagi.

Zajęcia plastyczne

Zajęcia mają na celu zachęcanie Dzieci do tworzenia swoich pierwszych prac plastycznych. Zapoznajemy dzieci z różnymi materiałami (pędzle, kredki, plastelina) i technikami plastycznymi. Dzieci ćwiczą zmysł wzroku i dotyku, mają szanse spróbować malowania palcami, rękami, wylepiania rysunków z plasteliny.

Multisensoryka

Są to zajęcia wspierające rozwój niemowląt w oparciu o metodę integracji sensorycznej. Jest to autorski program zajęć opracowany przez Aleksandrę Charęzińską - terapeutę integracji sensorycznej. Zajęcia mają na celu stymulowanie wszystkich zmysłów malucha oraz wspieranie procesu integracji sensorycznej. Zajęcia mają charakter wspierający rozwój oraz profilaktyczny. Podczas zajęć Multisensoryki dzieci doświadczają różnorodnych bodźców zmysłowych, co odpowiednio i całościowo stymuluje ich rozwój. Są to jedyne w swoim rodzaju zajęcia autorskie, specjalnie stworzone przez pedagoga, terapeutę integracji sensorycznej stymulujące 7 systemów zmysłowych: dotyk, słuch, wzrok, smak, węch, przedsionek/czucie równowagi, czucie głębokie/czucie własnego ciała. Zajęcia oprócz tego, że wspierają rozwój dziecka we wszystkich płaszczyznach, są świetną zabawą dla maluchów.

Ruch rozwijający Weroniki Sherborne

Metoda Weroniki Sherborne to system ruchowych ćwiczeń – zabaw – relacji. Ćwiczenia nawiązując do prostych, naturalnych zabaw, wywołują wiele radości oraz zaspokajają potrzeby dziecka, takie jak poczucie bliskości, bezpieczeństwa i przynależności. Ćwiczenia wpływają na pozytywne postrzeganie własnej osoby – budują zaufanie do swojego ciała, poczucie akceptacji i bezpieczeństwa oraz wywołują pozytywne nastawienie do innych. Poprzez ruch dziecko poznaje własne ciało, poznaje przestrzeń wokół siebie, zdobywa pewność siebie, zdobywa poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu, nawiązuje kontakt, uczy się współpracy z partnerem (rówieśnikiem lub osobą z którą jest w parze) i grupą, zyskuje zaufanie do partnera i grupy.

Bajkoterapia

Bajkoterapia to, mówiąc najprościej, terapia przez bajki. Wszystkie dzieci lubią ich słuchać, a czytając określone bajki można dziecku pomóc w wielu trudnych dla niego sytuacjach emocjonalnych, takich jak np. irracjonalne lęki lub pierwsze dni w przedszkolu. Bajkoterapia to także doskonała metoda relaksacyjna. Odpowiednio dobrane i opowiedziane albo przeczytane historie mogą doskonale wyciszyć, choćby przed snem, po dniu pełnym wrażeń.

Zabawy swobodne w kącikach tematycznych

Zabawa jest podstawową formą aktywności małych dzieci. Zaspokajając naturalną potrzebę działania Dzieci zdobywają doświadczenia, rozszerzają swój zasób wiedzy o otoczeniu, rozwijają zainteresowania i talenty. W trakcie zabaw swobodnych, typowych dla wieku młodszego, dzieciom towarzyszy opiekun, zachęcając do podejmowania nowych rodzajów aktywności.

Kształtowanie nawyków higienicznych, porządkowych i grzecznościowych

W Akademii Talentów dużą uwagę przykładamy do wdrażania samodzielności u dzieci. Kształtowanie nawyków higienicznych i porządkowych ma miejsce każdego dnia.