O Akademii Talentów
Oferta
Adaptacja w przedszkolu
Adaptacja w żłobku
Wyprawka
zajęcia z dziećmi

Zajęcia adaptacyjne w przedszkoluDla Dziecka światem bezpiecznym jest świat, który już zna. Pierwsze tygodnie w przedszkolu bywają trudne - zarówno dla dzieci jak i rodziców. Jest to czas zmian, które wiążą się niekiedy z silnymi przeżyciami i dlatego warto, by zarówno najmłodsi, jak i ich opiekunowie przygotowali się na powitanie przedszkola. W związku z tym nasze Prywatne Przedszkole zapewnia organizację zajęć adaptacyjnych, mające na celu łagodne i pełne zabawy wprowadzenie dzieci i rodziców w przedszkolny świat.

Zajęcia adaptacyjne mają na celu zapoznanie dziecka z nowym przedszkolnym światem. Poznając nasze opiekunki, zabawki, budynek przedszkola, plac zabaw, przedszkolne zabawy i inne przedszkolaki. Dzieci podczas dni adaptacyjnych mają szansę „oswoić” się z nowym otoczeniem i nową sytuacją.

Dla rodziców zajęcia adaptacyjne są równie ważne. Umożliwiają one poznanie specyfiki przedszkola i kadry pedagogicznej, przybliżają sposoby realizacji założeń programowych, formy i metody pracy z dziećmi i pokazują jak dziecko funkcjonuje w nowej grupie.

Wszystkie nowo przyjęte przedszkolaki zapraszamy na bezpłatny okres adaptacyjny który jest ustalany indywidualnie w przypadku tworzenia się grup.