Inteligencje WielorakieW Akademii Talentów pracujemy według Teorii Inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera.

Każde dziecko rodzi się z naturalną, cudowną spontanicznością i podziwem oraz zdolnością do adaptacji. Niestety w domu, przedszkolu czy szkole napotyka ono na sytuacje, które stopniowo hamują te wartości w dzieciach. Gardner stwierdził, że człowiek ma bardzo indywidualną drogę uczenia się, poznawania i rozumienia świata. Definiuje on inteligencję człowieka, jako zdolność do rozwiązywania problemów lub tworzenia rzeczy nowych. To także zdolność do rozumienia, uczenia się i myślenia. Jesteśmy tak różni, ponieważ na naszą własną inteligencję składają się różne jej kombinacje. Każde dziecko posiada wszystkie osiem rodzajów inteligencji, ale one funkcjonują w indywidualny, niepowtarzalny sposób. Niektórzy dorośli ludzie mają wysoko rozwinięte wszystkie rodzaje inteligencji, niektórzy tylko kilka. Niektóre zdolności mogą być jeszcze nieodkryte i są odkrywane stopniowo. Co ważne - wszystkie rodzaje inteligencji współpracują ze sobą, żadna nie istnieje indywidualnie.

Każde dziecko jest indywidualnością. W Akademii Talentów dostosowujemy wymagania do możliwości dzieci, uwzględniamy ich zdolności i wrodzone predyspozycje. Staramy się poprzez proste ćwiczenia uaktywniać geniusz w dzieciach oraz tworzyć "genialną atmosferę", gdzie dzieci mogą uczyć się w atmosferze wolnej od krytycyzmu, porównań i nacisku do osiągania sukcesu. Nasi nauczyciele prowadzą zajęcia w różnorodny sposób przy użyciu muzyki, pracy w grupach, scenek, wykorzystując multimedia, wycieczki, dzięki czemu dzieci mogą wykazać się swoimi różnorakimi umiejętnościami. Teoria Inteligencji Wielorakich rozszerza nasze horyzonty o dostępne środki nauczania wykraczające poza słowne, tradycyjne metody. Decyzje dotyczące organizowania procesu nauczania są naszym świadomym wyborem w Akademii Talentów , a nie przypadkiem.

W Akademii Talentów rozwijamy wszystkie osiem typów inteligencji, wyróżnionych przez Gardnera:

Inteligencja werbalna (słowno - językowa) - Dziecko, u którego ta sfera jest dobrze wykształcona, charakteryzuje się wyczuleniem na słowo. Chętnie i dużo mówi, z radością czyta, uwielbia słuchać bajek i samodzielnie wymyśla własne, chętnie deklamuje. W Akademii Talentów bardzo dużo czytamy dzieciom, gramy w gry słowne, układamy opowieści.

Inteligencja matematyczno – logiczna – to umiłowanie porządku, reguł, schematów. Wraz z dziećmi eksperymentujemy z cyframi i liczbami, wspólnie gotujemy i majsterkujemy.

Inteligencja obrazkowa (wizualno-przestrzenna) - to umiejętność konstruowania, a także orientowania się w przestrzeni. Dzieci z rozwiniętą inteligencją przestrzenną budują fantastyczne konstrukcje z klocków, potrafią dość łatwo odtworzyć drogę, którą szły pierwszy raz. W Akademii Talentów zachęcamy dzieci do rysowania, malowania, lepienia, rzeźbienia, robimy wzory z kanapek, budujemy konstrukcje z klocków i pianek, szukamy skarbów według mapy w naszym ogrodzie.

Inteligencja ruchowa – spacerujemy po pobliskim lesie, biegamy, staramy się uprawiać jak najwięcej dyscyplin sportowych (taniec, balet, judo) i wykonywać jak najwięcej ćwiczeń gimnastycznych w ogrodzie

Inteligencja muzyczno - rytmiczna - To wyczulenie na dźwięki - wystukiwanie rytmu, podśpiewywanie i ogólne zainteresowanie muzyką. W celu zapewnienia rozwoju tego typu inteligencji razem z dziećmi śpiewamy piosenki, wymyślamy wierszyki, słuchamy głosów ptaków i lasu, zachęcamy dzieci do gry na instrumentach, organizujemy zajęcia z tańców i rytmiki.

Inteligencja międzyludzka – to zdolność rozumienia innych, ich zachowań, nastrojów, uczuć, motywacji. W Akademii Talentów wzmacniamy pozytywne postawy i zachowania u dzieci, odgrywamy scenki związane z wyrażaniem uczuć, wskazujemy jak należy rozwiązywać problemy, konflikty z rówieśnikami. Stwarzamy warunki do współdziałania w grupie np. poprzez realizowanie projektów.

Inteligencja wewnętrzna – to zdolność do rozumienia siebie, swoich zalet, słabości, nastrojów, pragnień i intencji. To także umiejętność rozumienia różnic i podobieństw do innych ludzi, rozumienia swojego postępowania. Zachęcamy dzieci do traktowania błędów jako szans na wyciągnięcie wniosków na przyszłość, dyskutujemy z dziećmi na różnorakie tematy.

Inteligencja przyrodnicza – zdolność do rozpoznawania i klasyfikowania roślin, minerałów, zwierząt, skał. To także umiejętność rozpoznawania zjawisk kulturowych. W Akademii Talentów uczymy dzieci wnikliwie obserwować przyrodę, uczymy je nazw kwiatów, drzew i zwierząt, spacerujemy po lesie poznając naturalne środowisko roślin i zwierząt. Przeprowadzamy również warsztaty dotyczące kultur i mieszkańców różnych krajów i kontynentów.